Mats Olsson Inga kommentarer

Defendor ska leverera elpistoler till Polismyndigheten

Polismyndigheten i Sverige har tecknat avtal med Defendor AB om leverans av elpistoler av typ TASER X2.
Polismyndigheten har beslutat att utvärdera elpistoler som ett komplement till ordinarie utrustning. Defendor är sedan 2002 svensk distributör av TASER elpistoler, s.k. mindre dödliga vapen från AXON.

Vi är  tacksamma för det förtroende som svensk polis visar oss att få leverera produkter och utbildning för denna utvärdering. I samverkan med AXON kommer vi att göra vårt bästa för att stödja detta arbetet.

Mats Olsson Inga kommentarer

Efter 23 år byter nu Taser namn till Axon

Moderbolaget TASER International, Inc. ändrar namn till Axon Enterprise, Inc och den internationella verksamheten med bas i Amsterdam, Taser International B.V.  ändrar namn till Axon Public Safety B.V.  

Skälet är att TASER är starkt förknippat med elpistoler vilket inte längre är bolagets huvudsakliga verksamhet. Istället är det kroppsburna kameror och mjukvarusystem som Evidence.com (teknik som gör att Polisen ska kunna förebygga och utreda brott) som kommer att vara fokus.

TASER elpistoler kommer fortsätta utvecklas och finnas kvar som ett starkt varumärke som vi är stolta över. Men det är alltså inte längre bolagsnamnet.

Klicka gärna på länken här för att se en film om modern polisteknik idag och kommande utveckling.

Mats Olsson Inga kommentarer

Telerob, leverantör till Defendor, tar steget in i framtiden med ny logotyp och förbättrade bombrobotar

Vår leverantör Telerob från Ostfildern är nu efter några år inom Cobham Group tillbaks i egen regi. I sitt senaste nyhetsbrev visar företaget upp sin nya grafiska profil och presenterar resultatet av avancerad produktutveckling.

Vi hoppas och tror att Telerob nu kan fokusera all kraft på utveckling och support till våra kunder.

Bombrobotar med bättre prestanda

Läs vårt utdrag från Telerobs nyhetsbrev.

Mats Olsson Inga kommentarer

22 000 nya kroppsburna kameror från TASER ska öka säkerhet och förtroende för brittisk polis

Efter ett års noggrann utvärdering av vad marknaden har att erbjuda inom kroppsburna kameror har nu London Metropolitan Police beslutat beställa 22.000 kroppsburna kameror av TASER International. Kamerorna av typ AXON Body 2 ska levereras under 2016 och har batteri- och minneskapacitet för att spela in 12 tim. Nedladdning av video via WiFi, 2 min bufferkapacitet, IP 67, HD-kapacitet etc.

Världens mest omfattande test av kroppsburna kameror

Under ledning av Mayor’s Office of Policing and Crime (MOPAC), the Metropolitan Police har nu världens mest omfattande test av kroppsburna kameror avslutats, Testen omfattade:
• 2.060 poliser
• 12.000 timmar inspelat material
• Genomsnittlig tid per video 15 min

Mats Olsson Inga kommentarer

TASER elpistoler avskräcker utan att behöva avlossas, erfar brittisk polis.

Brittiska Polisens användande av TASER är stabil. För 2014 visar statistiken återigen att vid ca 80% av alla ingripanden med TASER så behöver elpistolen inte ens avlossas.

Brittisk polis behöver sällan avlossa sin elpistol – att bara varna är avskräckande nog.
Brittiska Home Office (inrikesministeriet) för noggrann statistik över hur de brittiska polismyndigheterna använder TASER elpistoler vid ingripanden. Resultatet pekar på en fortsatt positiv trend där elpistolernas verkan är väl känd och avskräcker effektivt. Det räcker därför oftast med att varna om att TASER kommer användas för att lugna ner en allvarlig situation.

Mats Olsson Inga kommentarer

Rikspolisstyrelsen utreder polisens våldsanvändning inför beslut om elpistol

Med anledning av den senaste tidens dödsskjutningar vid polisingripanden har Rikspolisstyrelsen beslutat göra en förstudie rörande Polisens våldsanvändning. Särskild fokus ska läggas på Polisens användning av skjutvapen och ett eventuellt behov av att komplettera den befintliga utrustningen med elpistoler.

Elpistolen är ett internationellt väl beprövat verktyg för att minska våld med dödlig utgång
Trots att Polisen strävar efter att lösa incidenter med så lite våld som möjligt så kommer de konfronteras med situationer som kan eskalera till nödvärnsläge med risk för dödlig utgång. Det är därför av största vikt att Polisen har möjlighet att minimera det totala skadeutfallet. Ett internationellt väl beprövat verktyg som förordats för detta är elpistol.

Mats Olsson Inga kommentarer

Elchockvapen och elpistol, vad är skillnaden?

De senaste veckorna har vi i media kunnat följa det pågående rättsfallet mot en kvinna som står åtalad för att ha mördat sin make med ett elchockvapen. Allt som oftast så presenteras vapnet i media som en elpistol, och i ett par fall har en bild på en TASER X26 visats vilket är missvisande då det inte var denna typ av elchockvapen som kvinnan använde. Så vad är vad?

Bakgrund där kvinna står åtalad för att ha mördat make med elchockvapen
De senaste veckorna har vi i media kunnat följa det pågående rättsfallet mot en kvinna som står åtalad för att ha mördat sin make med ett elchockvapen. Allt som oftast så presenteras vapnet i media som en elpistol, och i ett par fall har en bild på en TASER X26 visats vilket är missvisande då det inte var denna typ av elchockvapen som kvinnan använde. Så vad är vad?

Mats Olsson Inga kommentarer

Kan TASER elpistol minska risken för dödligt våld när polisen utsätts för ”Suicide by cop”?

Suicide by cop (”självmord med hjälp av polis”) är en form av självmord där en person utsätter polisen för sådant hot att de tvingas agera med dödligt våld. I Sverige har vi hittills varit relativt förskonade mot sådana händelser, men de senaste åren finns det ett antal incidenter som möjligen uppfyller kriterierna för försök till alternativt fullbordat suicide by cop.

Kan TASER förhindra självmord med hjälp av polis?
Suicide by cop (”självmord med hjälp av polis”) är en form av självmord där en person utsätter polisen för sådant hot att de tvingas agera med dödligt våld. I Sverige har vi hittills varit relativt förskonade mot sådana händelser, men de senaste åren finns det ett antal incidenter som möjligen uppfyller kriterierna för försök till alternativt fullbordat suicide by cop.