TASER elpistoler avskräcker utan att behöva avlossas, erfar brittisk polis.

Brittiska Polisens användande av TASER är stabil. För 2014 visar statistiken återigen att vid ca 80% av alla ingripanden med TASER så behöver elpistolen inte ens avlossas.

Brittisk polis behöver sällan avlossa sin elpistol – att bara varna är avskräckande nog.
Brittiska Home Office (inrikesministeriet) för noggrann statistik över hur de brittiska polismyndigheterna använder TASER elpistoler vid ingripanden. Resultatet pekar på en fortsatt positiv trend där elpistolernas verkan är väl känd och avskräcker effektivt. Det räcker därför oftast med att varna om att TASER kommer användas för att lugna ner en allvarlig situation.

Sju säkra metoder vid användande av TASER
Home Office och Brittiska Polisen har valt att definiera sju olika metoder för att beskriva polisens användande av TASER elpistol enligt följande:
• Drawn; Polisen har dragit elpistolen ut hölstret
• Aimed; Polisen har riktat elpistolen mot en person
• Arced; Polisen har aktiverat en varningsbåge (som bilden visar)
• Red-dot; Polisen har osäkrat elpistolen och belyst en person med lasersiktet. 80% av användandet representeras av metoderna ovan.
• Drive stun; Polisen har använt elpistolen i drive stun-läge (elpistolen tryckts mot personen såsom en stun gun och aktiverat varningsbåge)
• Angle-drive stun; Polisen har använt elpistolen i angled drive stun-läge (efter att elpistolen avlossats och en eller fler pilar träffat, trycks elpistolen mot en annan del av kroppen och varningsbåge aktiveras för att skapa effekt mellan samtliga kontaktpunkter)
• Fired; Polisen har avlossat elpistolen

Vi följer kontinuerligt utvecklingen i de länder där TASER elpistol används och återkommer fortlöpande med aktuell information.