Partner för aktiv säkerhet

Partner för aktiv säkerhet

TASER X2

Bildnamn:

TASER X2

Bildrättigheter:

TASER International äger rättigheterna till denna bild.

TASER X2

Bilden visar då varningsbåge, vapenlampa och lasersikte aktiverats.

Top