Mats Olsson Inga kommentarer

Defendor Personuppgiftspolicy enligt GDPR – ett tillägg till vår sekretesspolicy

Defendor arbetar huvudsakligen med företag och myndigheter vilket innebär att vi inte har behov att lagra känsliga personuppgifter i våra register utöver de kontaktuppgifter som erfordras för att fullgöra vårt arbete. För att säkerställa enskilda personers integritet och för att efterkomma GDPR-reglerna har vi utarbetat en Personuppgiftspolicy som publicerats under Om Företaget. Denna policy i tillägg till vår sedan många år väl inarbetade sekretesspolicy innebär i praktiken att vi inte lämnar ut personuppgifter från våra register utan vederbörandes skriftliga tillstånd i förväg.

Mats Olsson Inga kommentarer

Defendor ska leverera elpistoler till Polismyndigheten

Polismyndigheten i Sverige har tecknat avtal med Defendor AB om leverans av elpistoler av typ TASER X2.
Polismyndigheten har beslutat att utvärdera elpistoler som ett komplement till ordinarie utrustning. Defendor är sedan 2002 svensk distributör av TASER elpistoler, s.k. mindre dödliga vapen från AXON.

Vi är  tacksamma för det förtroende som svensk polis visar oss att få leverera produkter och utbildning för denna utvärdering. I samverkan med AXON kommer vi att göra vårt bästa för att stödja detta arbetet.

Mats Olsson Inga kommentarer

Efter 23 år byter nu Taser namn till Axon

Moderbolaget TASER International, Inc. ändrar namn till Axon Enterprise, Inc och den internationella verksamheten med bas i Amsterdam, Taser International B.V.  ändrar namn till Axon Public Safety B.V.  

Skälet är att TASER är starkt förknippat med elpistoler vilket inte längre är bolagets huvudsakliga verksamhet. Istället är det kroppsburna kameror och mjukvarusystem som Evidence.com (teknik som gör att Polisen ska kunna förebygga och utreda brott) som kommer att vara fokus.

TASER elpistoler kommer fortsätta utvecklas och finnas kvar som ett starkt varumärke som vi är stolta över. Men det är alltså inte längre bolagsnamnet.

Klicka gärna på länken här för att se en film om modern polisteknik idag och kommande utveckling.

Mats Olsson Inga kommentarer

Telerob, leverantör till Defendor, tar steget in i framtiden med ny logotyp och förbättrade bombrobotar

Vår leverantör Telerob från Ostfildern är nu efter några år inom Cobham Group tillbaks i egen regi. I sitt senaste nyhetsbrev visar företaget upp sin nya grafiska profil och presenterar resultatet av avancerad produktutveckling.

Vi hoppas och tror att Telerob nu kan fokusera all kraft på utveckling och support till våra kunder.

Bombrobotar med bättre prestanda

Läs vårt utdrag från Telerobs nyhetsbrev.

Mats Olsson Inga kommentarer

22 000 nya kroppsburna kameror från TASER ska öka säkerhet och förtroende för brittisk polis

Efter ett års noggrann utvärdering av vad marknaden har att erbjuda inom kroppsburna kameror har nu London Metropolitan Police beslutat beställa 22.000 kroppsburna kameror av TASER International. Kamerorna av typ AXON Body 2 ska levereras under 2016 och har batteri- och minneskapacitet för att spela in 12 tim. Nedladdning av video via WiFi, 2 min bufferkapacitet, IP 67, HD-kapacitet etc.

Världens mest omfattande test av kroppsburna kameror

Under ledning av Mayor’s Office of Policing and Crime (MOPAC), the Metropolitan Police har nu världens mest omfattande test av kroppsburna kameror avslutats, Testen omfattade:
• 2.060 poliser
• 12.000 timmar inspelat material
• Genomsnittlig tid per video 15 min

Mats Olsson Inga kommentarer

TASER elpistoler avskräcker utan att behöva avlossas, erfar brittisk polis.

Brittiska Polisens användande av TASER är stabil. För 2014 visar statistiken återigen att vid ca 80% av alla ingripanden med TASER så behöver elpistolen inte ens avlossas.

Brittisk polis behöver sällan avlossa sin elpistol – att bara varna är avskräckande nog.
Brittiska Home Office (inrikesministeriet) för noggrann statistik över hur de brittiska polismyndigheterna använder TASER elpistoler vid ingripanden. Resultatet pekar på en fortsatt positiv trend där elpistolernas verkan är väl känd och avskräcker effektivt. Det räcker därför oftast med att varna om att TASER kommer användas för att lugna ner en allvarlig situation.