Redan 1969 togs de första stegen mot en unik produkt med målet att kunna göra ett kraftfullt ingripande med minsta möjliga skada.

Funktionen bygger på att två pilar avfyras från en pistol mot ett mål på upp till 10 m avstånd. Pilarna är förbundna med pistolen med en tunn, ledande tråd. När pilarna träffar och fastnar i kroppen eller kläderna överförs en pulserande ström med strömstyrkan 1,3 mA. Under den 5 sek långa aktiveringstiden pulserar strömmen med 19 cykler/sek med en spänning på 1.500 V. Den ytliga skelettmuskulaturen krampar och den som träffats faller omkull och kan kontrolleras. Om det behövs kan elpistolen återaktiveras. När aktiveringen upphört är personen omedelbart återställd.

TASER elpistol kan aldrig ersätta det ordinarie tjänstevapnet men är ett utmärkt komplement till övrig utrustning som batong och OC-spray.

 

TASER elpistoler klassas som Less Lethal Weapons (mindre dödliga vapen).

Se mer info på TASERs webbplats.

Världsledande tillverkare av elpistoler