TASER X2

taser_x2Elpistolen som de flesta väljer på grund av att den kan laddas med två patroner. Ytterligare ett skott kan avfyras om man missar eller mot en annan person utan att ladda om.

Lasersiktet med två punkter visar var båda pilarna kommer att träffa.

”Varningsaktivering” med elbåge kan användas för att varna.

Vikt 450 gr med två patroner. Finns i gult och svart.

TASER X26P

Grundmodellen som laddas med en patron och lasersiktet visar den övre pilens träffpunkt.

Vikt 210 gr med en patron. Finns i gult och svart.

Gemensamt för X2 och X26P

Om pilarna träffar i en tjock jacka ”hoppar gnistan” upp till 5 cm och pulsen överförs till kroppen med full effekt.

Batterikapacitet för ca 500 avfyringar.

När patronen avfyras sprids en okänd mängd konfetti med patronens serienummer s.k. AFID (Anti Felon IDentity tag) för att senare kunna avgöra vilken patron som avlossats.

Elpistolen är försedd med ett minne som registrerar när vapnet osäkras, avfyras, vilken puls som avgetts och när vapnet säkras igen. Ett ovärderligt hjälpmedel för att bevisa vad som hänt. Användaren kan inte radera eller på annat sätt manipulera minnet.

Med tillbehöret SPPM-batteri startas kroppsburna kameror på upp till 10 m avstånd då vapnet osäkras.

Öppna riktmedel, lasersikte och vapenlampa.

Maximalt skjutavstånd 10 m. Optimalt skjutavstånd ca 5 m.

Patroner

TASER X2 laddas med två patroner. Följande modeller finns:

  • Träningspatron, gul, 15ft(4,6m). Avsedd för skytteträning med begränsad räckvidd.
  • Vinterpatron, grön, 15ft(7,6m). Patronen är försedd med extra långa pilspetsar (13,5mm) för att penetrera tjocka kläder alt. en skyddsväst.
  • Distanspatron, orange, 35ft(10,6m).
  • Simuleringspatron, transparent, 25ft(7,6m). innehåller ej pilspetsar.
  • Övningspatron, blå, 25ft(7,6m). Avsedd för figurantövning med pilar med kort spets och utan elektrisk puls.

Pilspetsar

I patronen finns två pilspetsar som är förbundna med elpistolen med en ledande tråd som överför den elektriska pulsen till målet. Pilarna skjuts ut mot målet med hjälp av en kolsyrepatron med högt tryck. När pilarna träffar målet sluts den elektriska kretsen och pulsen verkar i 5 sek. Förutom att tråden leder pulsen till målet så ”återrapporterar” systemet hur bra kontakt som etablerats.  Ju bättre kontakt desto lägre spänning krävs för att nå de 63 microcolumb som krävs för att den träffade skall förlora kontrollen över den ytliga skelettmuskulaturen. Hela förloppet dokumenteras i elpistolens digitala minne vilket gör att man i efterhand kan bevisa vilken puls den träffade utsatts för.

Om en eller båda pilarna inte når huden utan fastnar i kläderna så ”hoppar” gnistan upp till ett sammanlagt avstånd på 50mm. Den digitala mättekniken i systemet märker att kontakten är dålig och ökar spänningen upp till 50.000V så att gnistan kan ”hoppa” för att överbrygga glappet. När kontakt etablerats sjunker spänningen till 1.500V.

Bilden visar en pil med 13,5 mm lång spets med hulling.

Under våren 2017 kommer en ny typ av pilspets som är kortare men har istället två st hullingar. Mer om det senare.

Konfetti för identifiering; AFID

I avfyringsögonblicket sprids ett okänt antal små pappers- och plastbitar som liknar konfetti med patronens serienummer, som kallas AFID (Anti-Felon-IDentity tag).
Dessa AFID gör det möjligt att identifiera vilken patron som avlossats och i bästa fall även exakt var den avlossats.  Patronens serienummer kan kopplas till den användare som kvitterat ut just den patronen.