Elchockvapen och elpistol, vad är skillnaden?

De senaste veckorna har vi i media kunnat följa det pågående rättsfallet mot en kvinna som står åtalad för att ha mördat sin make med ett elchockvapen. Allt som oftast så presenteras vapnet i media som en elpistol, och i ett par fall har en bild på en TASER X26 visats vilket är missvisande då det inte var denna typ av elchockvapen som kvinnan använde. Så vad är vad?

Bakgrund där kvinna står åtalad för att ha mördat make med elchockvapen
De senaste veckorna har vi i media kunnat följa det pågående rättsfallet mot en kvinna som står åtalad för att ha mördat sin make med ett elchockvapen. Allt som oftast så presenteras vapnet i media som en elpistol, och i ett par fall har en bild på en TASER X26 visats vilket är missvisande då det inte var denna typ av elchockvapen som kvinnan använde. Så vad är vad?

Vapenlagens beskrivning av elchockvapen
Låt oss börja med att titta på hur dessa saker beskrivs i vapenlagen. I Vapenlag (1996:67); under 3 § 1 kap. finner vi att följande omfattas i vapenlagen:
”g) anordningar som kan bäras i handen och är avsedda att med elektrisk ström bedöva människor eller tillfoga dem smärta”
Det är den enda gången som denna typ av anordning omnämns i lag, och endast med en funktionsbeskrivning. Ingen benämning.
Grundläggande begrepp
Ett samlingsnamn för samtliga produkter som omfattas av vapenlagens beskrivning är elchockvapen. I engelskspråkig litteratur används ofta benämning electroshock weapons. Inom ramen av olika elchockvapen så har vi primärt två grupper: elpistoler och stun guns.

Skillnaden mellan Elpistol och Stun gun
• En elpistol är ett elchockvapen som avlossar två med vapnet trådförbundna pilar, genom vilka en krets skapas efter en träff genom den ytliga skelettmuskulaturen. En elpistol är designad för att på ett säkert avstånd (upp till 10m) tillfälligt beröva den träffade kontrollen över sin kropp så att denne kan tas i förvar. En elpistol använder sig av ett relativt lågt voltantal och en strömstyrka om ett fåtal milliampere (i TASERs fall 1 500-50 000 V och 63 µC[1] beroende på modell). TASER X26, X2 och X26P är elpistoler.
• En stun gun är ett elchockvapen som måste tryckas mot en person, varpå den genom två fasta elektroder skapar en krets genom den ytliga vävnaden. En stun gun är designad för att orsaka maximal smärta. En stun gun använder normalt ett mycket högt voltantal och en högre strömstyrka än en elpistol (inte ovanligt med 300 000 V upp till flera miljoner volt och över 150 µC). Det var denna typ av elchockvapen – en stun gun – som den åtalade kvinnan använde sig av.

TASER kontra taser och tazer
Den ledande tillverkaren av elchockvapen är det amerikanska företaget TASER International, som tillverkar elpistoler. Precis som företaget Rollerblade på 90-talet var marknadsledande vad gällde tillverkningen av inlines (en typ av rullskridsko där hjulen sitter monterade i linje – in line) och deras företagsnamn blev synonymt med inlines – ”rollerblades” – så har även TASER blivit ett varumärkesord, även om det då ofta stavas med gemena bokstäver eller som tazer.
Det bör noteras att i dagligt tal används ofta taser/tazer felaktigt som ett samlingsnamn för alla elchockvapen – oavsett om det rör sig om elpistoler eller stun guns. Det är därför viktigt att särskilja vad som avses när dessa ord används. På samma sätt används även ordet elpistol ofta (och enligt oss) felaktigt som ett samlingsnamn för elchockvapen.
Vanligt förekommande förkortningar

I engelskspråkig litteratur finns det ett antal vanligt förekommande förkortningar som avser elchockvapen. De två absolut vanligaste förkortningarna är ECD och CEW.
• ECD står för Electronic Control Device (motsvarande ”elektroniskt kontrollverktyg”) och används primärt för att beskriva elpistoler med vilka användaren tar kontroll över situationen/den träffade.
• CEW står för Conductive Electronic Weapon (motsvarande ”strömförande elektroniskt vapen”) och används synonymt med electroshock weapons.

Vi hoppas att denna artikel hjälpt till att bringa klarhet i den begreppsdjungel som råder i ämnet. För mer information om TASER International och deras produkter så uppmanar vi er att klicka vidare på de bifogade resurslänkarna och dokumenten.

[1] µC står för mikro-Coulomb. En Coulomb motsvarar den laddning som passerar genom en ledare med en amperes strömstyrka i en sekund. En TASER X2 avger 63 µC per stöt fördelat på 19 stötar per sekund, vilket ger en strömstyrka på 1,3 mA.