Mats Olsson Inga kommentarer

22 000 nya kroppsburna kameror från TASER ska öka säkerhet och förtroende för brittisk polis

Efter ett års noggrann utvärdering av vad marknaden har att erbjuda inom kroppsburna kameror har nu London Metropolitan Police beslutat beställa 22.000 kroppsburna kameror av TASER International. Kamerorna av typ AXON Body 2 ska levereras under 2016 och har batteri- och minneskapacitet för att spela in 12 tim. Nedladdning av video via WiFi, 2 min bufferkapacitet, IP 67, HD-kapacitet etc.

Världens mest omfattande test av kroppsburna kameror

Under ledning av Mayor’s Office of Policing and Crime (MOPAC), the Metropolitan Police har nu världens mest omfattande test av kroppsburna kameror avslutats, Testen omfattade:
• 2.060 poliser
• 12.000 timmar inspelat material
• Genomsnittlig tid per video 15 min