Mats Olsson Inga kommentarer

Defendor Personuppgiftspolicy enligt GDPR – ett tillägg till vår sekretesspolicy

Defendor arbetar huvudsakligen med företag och myndigheter vilket innebär att vi inte har behov att lagra känsliga personuppgifter i våra register utöver de kontaktuppgifter som erfordras för att fullgöra vårt arbete. För att säkerställa enskilda personers integritet och för att efterkomma GDPR-reglerna har vi utarbetat en Personuppgiftspolicy som publicerats under Om Företaget. Denna policy i tillägg till vår sedan många år väl inarbetade sekretesspolicy innebär i praktiken att vi inte lämnar ut personuppgifter från våra register utan vederbörandes skriftliga tillstånd i förväg.